Met betrekking tot veiligheid bieden we parcourcontroles aan waarbij de hele run wordt gecontroleerd op functionele en constructionele veiligheid. Voor deze keuring houden we de richtlijnen aan van de OCRIS, de Obstacle Course Racing International Standard. Dit document is voortdurend groeiende en stellen we op in samenspraak met onze partners.

Tevens adviseren en ondersteunen wij in de voorbereiding met de RI&E. Wij hebben templates van alle veiligheidsplannnen zoals, verkeersplan, evacuatieplan, EHBO plan, etc.

Om in aanmerking te komen voor het OCRIS keurmerk dient er een parcourscontrole gedaan te worden van het vaste of tijdelijke parcours. Tijdens deze controle wordt gecontroleerd op bouwkundige en functionele veiligheid.

Tarieven van de parcourscontroles zijn:

 • Tot 20 obstakels         €750
 • 20 tot 35 obstakels     €900
 • 35+ obstakels             €1100

Prijzen zijn exclusief BTW

Wat wij van de betreffende organisatie nodig hebben voor het uitvoeren van parcourscontroles:

Parcourscontroles ten behoeve van runs:

 • 1 contactpersoon
 • Plannen: draaiboek, calamiteitenplan, hindernissenplan
 • Tijdens de inspecties:
  • gaat er iemand van de organisatie mee
  • neemt de organisatie klein gereedschap en materiaal mee om direct aanpassingen te kunnen doen
  • zijn alle hindernissen af en operationeel
 • inspecteur moet kunnen:
  • parkeren bij start/finish gebied
  • bewegen over het gehele parcours
  • toegang hebben tot alle hindernissen
 • een plek waar de inspecteur zijn rapportage kan maken na de inspectie dient waar mogelijk beschikbaar te worden gesteld.

Parcourscontroles ten behoeve van vast parcours:

 • 1 contactpersoon
 • Plannen: calamiteitenplan, hindernissenplan, RI&E, verzekeringspolis, certificaten (EHBO, BHV, vakbekwaamheid OCR instructie)
 • Tijdens de inspectie(s):
  • gaat er iemand van de organisatie mee
  • zijn alle hindernissen af en operationeel
 • Inspecteur moet kunnen:
  • parkeren bij de locatie
  • bewegen over het gehele parcours