Een OCR marshall is één van de scheidsrechters bij een wedstrijd, hij/zij controleert of wedstrijdlopers obstakels en/of het parcours juist nemen volgens de regels voor de betreffende wedstrijd en in overeenstemming met de internationale reglementen.
Van de OCR marshall wordt verwacht dat hij/zij kennis van zaken heeft omtrent wedstrijdregels.

Hij geeft leiding, toont initiatief en heeft de uitstraling van een ter zake kundige die aanstuurt en controleert en is derhalve op de hoogte van alle relevante informatie om een gefundeerd oordeel te kunnen geven en naar buiten te kunnen brengen.

OCR International vindt het belangrijk dat je ervaring opdoet in de praktijk. De praktijkopdracht voor de opleiding is dan ook een praktijkdag bij een obstacle course race onder toezicht van een ervaren marshall.

Onderdelen van de opleiding zijn:

  • THEORIE OFFICIËLE REGELS VAN OCR
  • COMMUNICATIE 101
  • BASISKENNIS SCHEIDSRECHTER
  • CONFLICTSITUATIES
  • OCR ORGANISATIES
  • PRAKTIJK/CASUS

TOELATINGSEISEN

Kandidaten dienen bij toelating van de Opleiding OCR marshall:

  • Tenminste 18 jaar te zijn;
  • Affiniteit te hebben met Obstacle Course Racing.