OCR International wil de veiligheid en professionaliteit van de obstacle course racing sport bevorderen. Wij zijn ervan overtuigd dat daarvoor voorschriften nodig zijn. Wij hebben deze regels en protocollen beschreven in onze keurmerk OCRIS, Obstacle Course Racing International Standard. Met deze OCRIS hebben wij op basis van regelgeving, wetgeving en beproefde ervaring een standaard neergezet binnen de OCR sport. Organisaties, verenigingen en parcoursen die het OCRIS keurmerk dragen moeten voldoen aan alle voorschriften die staan beschreven in de OCRIS. Er zal dan ook keuring en controle plaats vinden. In het geval van een OCR evenement is dat uiteraard voor aanvang. Bij een vast parcours is dit in ieder geval 1x per kalenderjaar en na grote veranderingen aan het parcours of de hindernissen. Niet alle hindernissen of materialen zijn standaard te omschrijven en zullen in een dergelijk geval dan ook apart omschreven worden.

Wij verkrijgen onze expertise door bouwkundige ingenieurs, veiligheidskundigen, timmervaklieden, juristen, outdoor experts en ervaren organisatoren. Wij staan garant voor kwaliteit en veiligheid!

Wilt u weten aan welke voorwaarden uw event/parcours moet voldoen om in aanmerking te komen voor het OCRIS keurmerk dan kunt u contact met ons opnemen via  info@ocrinternational.eu of ons contactformulier.